Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

psychora
18:12
9852 74d6
Reposted fromkjuik kjuik viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
psychora
18:03
4538 e4ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxoxoxo xoxoxo
psychora
18:02
U mężczyzn szukam męskości. Nie chodzi mi o umięśnioną klatę czy przyciskanie do ściany. On ma być moim wsparciem, szanować moją prywatną przestrzeń, ale równocześnie przywrócić mnie do porządku kiedy popadam w swoje wariactwa, nawet mocno mną potrząsnąć. I zdecydować, gdzie jedziemy na weekend albo banalną kolację. Nóż mi się otwiera, gdy słyszę "co zechcesz kochanie". Dziewczyny od czasu do czasu potrzebują, by facet przejął inicjatywę i je poprowadził.
— pinkrose
Reposted frompinkrose pinkrose viacarre carre
psychora
17:59
Reposted frombiru biru viajdeg jdeg
psychora
17:58
7006 cab2 500
Reposted fromfeegloo feegloo viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
psychora
17:57
1679 eeb1 500
Reposted fromnatchnienie natchnienie viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
psychora
17:55
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger vialappelduvide lappelduvide
psychora
17:55
9177 1c44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

April 16 2015

psychora
18:32
7090 7b5d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
psychora
18:32
0683 c79d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa
psychora
18:31
0692 1336
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
psychora
18:29
3466 433a 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazur887 zur887

April 06 2015

19:47
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaskatrix skatrix
19:47
4091 7493 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viakyte kyte
psychora
19:44
Raz spytano staruszkę, jakie jest najlepsze zaklęcie by pozyskać czyjąś miłość. Odpowiedziała: Przejąć inicjatywę
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
psychora
19:44
7611 5b98 500
Reposted fromAgnese Agnese viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
psychora
19:43
tak jak patrzę z bliska, po prostu idiota
— Tupot małych stópek 2
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
psychora
19:43
2034 26e5 500
Reposted frommiischa miischa viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
psychora
13:25
9566 6b0a 500
psychora
13:24
7537 e288 500
Reposted frommiischa miischa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl